وخدایی که دراین نزدیکیست...

وخدایی که دراین نزدیکی است:

لای این شب بوها،پای آن کاج بلند

روی آگاهی آب،روی قانون گیاه

من مسلمانم

قبله ام یک گل سرخ

جانمازم چشمه،مهرم نور 

دشت سجاده من

من وضو باتپش پنجره ها می گیرم

در نمازم جریان دارد ماه،جریان دارد طیف

سنگ از پشت نمازم پیداست:

همه ذرات نمازم متبلور شده است

من نمازم را وقتی می خوانم 

که اذانش راباد گفته باشد سر گلدسته سرو

من نمازم راپی تکبیرةالاحرام علف می خوانم

پی قدقامت موج

کعبه ام برلب آب

کعبه ام زیر اقاقی هاست

کعبه ام مثل نسیم،می رود باغ به باغ،می رود شهر به شهر

حجرالاسودمن روشنی باغچه است

[ چهارشنبه ۸ آذر۱۳۹۱ ] [ 18:49 ] [ زهرا ]

[ ]

تاخدافاصله ای نیست بیا...


تاخدافاصله ای نيست بياباهم ازپيچ وخم سبزگياه تاته پنجره بالا برويم وببينيم خداپشت اين

 پنجره لحظه ای کاشته است!تاخدافاصله ای نيست بياباهم ازغربت اين نادانی سوی انديشه

 ادراک افق مثل يک مرغ غريب لحظه ای پربزنيم کاش مي شدهمه ی سطح ،پرازروزن

 دل،بسترسبز علف های مهاجر می شدياهمان فهم عجيب گل سرخ، ياهمين پنجره ی

گردغروب،تامراباتوازاين سادگی مبهم ترس ببرد،تاخودآرامش احساس پرازفهم وصال!

تاخدافاصله ای بوداگرمن چه ميدانستم که اقاقی زيباست؟!يااگربود که من لای اوراق پرازسجده

برگ رمزتسبيح!نمی نوشيدم!وازآن رويش مرطوب شعورمن وتو دردل گرم وپرازشور اميد

خطی ازعشق نميفهميدم! من به پرواز خدا؛دردل من؛دردل تومثل هرصبح پرازآيه نور؛بارها!

معتقدم...

[ چهارشنبه ۸ آذر۱۳۹۱ ] [ 18:35 ] [ زهرا ]

[ ]

نظر

لطفا نظربدهید

[ شنبه ۱۷ اردیبهشت۱۳۹۰ ] [ 19:45 ] [ زهرا ]

[ ]

هرفرد نهایتا دربرابر خودش مسئول است

 بعضی آدمها دلی کوچک وحساس دارند 

وآنوقت است که ازعهده مشکلات خودت به سختی برمی آیی به قول خودمان باکلی جان کندن ودیگر نمیتوانی پذیراوشنونده درد دیگری باشی چون درد های خودت هم بردوشت سنگین است وتوانی برای مواجهه با مسائل دیگری برایت نمیماند وآنجا تصمیم میگیری که تنها مسئولیت مشکلات خودت را برعهده بگیری چون هرفرد نهایتا دربرابر خودش واعمال خودش مسئول است واین حقیقتی است که بعضی دیگر نمیخواهند قبول کنند

 

 

[ دوشنبه ۲ آذر۱۳۹۴ ] [ 23:37 ] [ زهرا ]

[ ]

تمام روزایی که میتونست قشنگ ترین اوقات عمرم باشه توحسرت درکنار دیگری بودن گذشت

روزایی که میتونستم کارهایی برای به کمال رسیدن انجام بدم وآدم موفق تری بشم ولی متأسفانه اینقدر درگیر احساسات شدم که یادم رفت عقلی هم هست زندگی هم هست موفقیت وفردیتی هست همیشه تو خیالات خودم

سیر میکردم اونقدر که گذرزمان اصلا برام مهم نبود ولی تصمیم گرفتم به فکر خودم باشم اونی که اونطور که باید بعش اهمیت ندادم البته نه اینکه خودخواه شم نه اصلا ولی توی الویتم اول خودمم بعد دیگران

هیچ. وقت نخاستم ونمیخام کسی رو اذیت کنم ولی این حق منه که براساس میزان علاقم بادیگران باشم

 

 

 

 

 

 

[ یکشنبه ۱ آذر۱۳۹۴ ] [ 1:7 ] [ زهرا ]

[ ]

میخندم

به خودم وکارهام

به گیج بازی هام که درعین جمع بودن حواس ازم سر میزنه

ذهنم گنجایش فکر کردن به خاطرات گذشته رو نداره

گاهی گیج بازی هام نگران کننده اس

گاهی فراموش کردنها خطرناک اند

 

[ دوشنبه ۱۸ آبان۱۳۹۴ ] [ 20:48 ] [ زهرا ]

[ ]

برای عشقم

هنوز عادت به تنهایی ندارم

باید هرجوریه طاقت بیارم

اسیرم بین عشق وبی خیالی

چه دنیای غریبی بی تو دارم

[ یکشنبه ۱۰ آبان۱۳۹۴ ] [ 10:35 ] [ زهرا ]

[ ]

حال عجیبیه دل بریدن از چیزایی که یه روز تمام زندگیت بهشون وابسته بوده

به دنبال آسایش نیستم وهیچ وقت نبودم

فقط میخواستم درهر شرایطی آرامش داشته باشم وبتونم حفظش کنم

دل بریدم چون چیزایی که بهشون وابسته بودم باوجود خوب بودن برای خودم ودیگران مضر بودن

ولی از امروز باخودم رو راستم دیگه هیچ وقت نمیخام به خودم دروغ بگم وتوهم خوشحالی بزنم

این روزا حس خوبی دارم چون باخودم رو راستم وچیزی که برام مضر باشه رو به سرعت میزارمش کنار

 

[ شنبه ۹ آبان۱۳۹۴ ] [ 12:25 ] [ زهرا ]

[ ]

ناآرامم وآرامشم تویی

کاش بیایی وغم دل با تو بگویم

 

[ جمعه ۸ آبان۱۳۹۴ ] [ 22:57 ] [ زهرا ]

[ ]

منو به حال من رها نکن تو هم به مرز این جنون برس

اگه هنوزم عاشق منی خودت به داد هر دومون برس

من از تصور نبودنت رو شونه ی تو گریه می کنم

منی که دل بریدم از همه ببین برای تو چه می کنم

تمام عمر رد شدم ازت ببین کجا شدم اسیر تو

به پشت سر نگاه نمی کنم که برنگردم از مسیر تو

به حد مرگ می پرستمت ولی برای عشق تو کمه

خودت به من بگو بهشت تو کجای این همه جهنمه

 

[ جمعه ۸ آبان۱۳۹۴ ] [ 22:55 ] [ زهرا ]

[ ]

خداروشکر محرمتو دیدم دوباره آقاجون

نمردم ودیدم که چشام بارون میباره آقاجون

[ جمعه ۲۴ مهر۱۳۹۴ ] [ 19:21 ] [ زهرا ]

[ ]

اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است
دنیا برای از تو سرودن مرا کم است
اکسیر من نه اینکه مرا شعر تازه نیست
من از تو می نویسم و این کیمیا کم است
گاهی تو را کنار خود احساس می کنم
اما چقدر دل خوشی خواب ها کم است
خون هر آن غزل که نگفتم بپای توست
آیا هنوز آمدنت را بها کم است
بها کم است
سرشارم از خیال ولی این کفاف نیست
در شعر من حقیقت یک ماجرا کم است

 

♫♫♫♫♫♫

 

اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است
دنیا برای از تو سرودن مرا کم است
اکسیر من نه اینکه مرا شعر تازه نیست
من از تو می نویسم و این کیمیا کم است

 

[ چهارشنبه ۸ مهر۱۳۹۴ ] [ 12:46 ] [ زهرا ]

[ ]

لبریز حقایق

زرد است که لبریز حقایق شده است

تلخ است که بادرد موافق شده است

عاشق نشدی وگرنه میفهمیدی

پاییز بهاریست که عاشق شده است 

[ چهارشنبه ۸ مهر۱۳۹۴ ] [ 12:42 ] [ زهرا ]

[ ]

خداونداااااااااااااااااااا

خداوندا!!

تومیدانی که انسان بودن وماندن دراین دنیاچه دشوار است

برای آنکس که انسان است واز احساس سرشار است

                                                                         دکتر علی شریعتی

[ سه شنبه ۲۹ بهمن۱۳۹۲ ] [ 16:6 ] [ زهرا ]

[ ]

کافر اگر عاشق شود...

ازکفرمن تادین تو

راهی به جز تردید نیست

دلخوش به فانوسم مکن 

اینجامگر خورشید نیست

باحس ویرانی بیا

تابشکند دیوار من

چیزی نگفتن بهتر از 

تکرا طوطی وار من

بی جستجو دیوانه وار

از جنس عادت می شود

حتی عبادت بی عمل 

محوسعادت می شود

باعشق ان سوی خطر 

جایی برای ترس نیست

درانتهای موعظه

دیگر مجال درس نیست

کافر اگرعاشق شود 

بی پرده مؤمن می شود

چیزی شبیه معجزه 

باعشق ممکن می شود

[ دوشنبه ۲۸ بهمن۱۳۹۲ ] [ 18:53 ] [ زهرا ]

[ ]

عمریست پادشاها کز می تهیست جامم

اینک زبنده دعوی وز محتسب گواهی

[ جمعه ۲۵ بهمن۱۳۹۲ ] [ 17:12 ] [ زهرا ]

[ ]

معاشران گره اززلف یاربازکنید

شبی خوشست بدین قصه اش دراز کنید

حضورخلوت انس است ودوستان جمعند

وان یکاد بخوانید ودر فراز کنید 

رباب وچنگ ببانگ بلند می گویند

که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید

بجان دوست که غم پرده بر شماندرد

گر اعتمادبر الطاف کارساز کنید

میان عاشق ومعشوق فرق بسیار است

چویار ناز نماید شما نیاز کنید

نخست موعظه پیر مجلس این حرفست

که ازمصاحب ناجنس احتراز کنید

هرآنکسی که دراین حلقه نیست زنده به عشق

براونمرده به فتوی من نماز کنید

اگر طلب کند انعامی از شما حافظ

حوالتش به لب یار دلنواز کنید

[ جمعه ۲۵ بهمن۱۳۹۲ ] [ 0:4 ] [ زهرا ]

[ ]

دلم هوای تورا دارد آقاجون

[ پنجشنبه ۲۴ بهمن۱۳۹۲ ] [ 23:31 ] [ زهرا ]

[ ]

پروردگارم مهربانی وآرامش ام را از تووام گرفته ام

ممنونم که مرا سرشار ازمهر وآرامش کردی

[ یکشنبه ۲۰ بهمن۱۳۹۲ ] [ 19:34 ] [ زهرا ]

[ ]

گاهی فقط...

گاهی فقط باید به صدای قلبت گوش کنی

نه استدلالهای گمراه کننده دیگران

گاهی فقط باید به چشم آدمها نگاه کرد تابه درونشان پی برد

نه به حرفهای آنها

گاهی فقط باید به عقلت بها بدهی

نه به احساساتت

نگاه کن که درهرلحظه باید چه کنی تادرست باشد آن لحظه ای است که باید به باطن وقایع توجه 

کنی ونباید ظاهر بین باشی

[ جمعه ۱۸ بهمن۱۳۹۲ ] [ 17:40 ] [ زهرا ]

[ ]

به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند

که تودربرون چه کردی که درون کعبه آیی

[ سه شنبه ۱۵ بهمن۱۳۹۲ ] [ 11:48 ] [ زهرا ]

[ ]

یه جمله طنز اما نشان دهنده واقعیت

زندگی از تو الگومیگیره:


ز:زاویه نگاهت،ن:نوای کلامت،د:دنیای آروم قلبت،گ:گرمی محبتت،ی:یارو سرکاری بابا!

[ سه شنبه ۱۵ بهمن۱۳۹۲ ] [ 11:39 ] [ زهرا ]

[ ]

حرفهایی ازجنس دلتنگی

دلتنگم خداجون برای تو

میشه منوهم مثل بنده هاب خوبت بپذیری؟

میشه مثل بنده های خوبت دلموازیادخودت تنها خودت پرکنی؟

میشه ازاین به بعد تنهادغدغه زندگیم باشی؟

مهربانم

آرامش قلبم

همه کسم

دیگه نزار دستم از دستت جدابشه 

[ سه شنبه ۸ بهمن۱۳۹۲ ] [ 19:21 ] [ زهرا ]

[ ]

ازمن جدا مشو که توام نور دیده ای

آرام جان ومونس قلب رمیده ای

از دامن تودست ندارند عاشقان

پیراهن صبوری ایشان دریده ای

ازچشم بخت خویش مبادت گزند ازآنک

دردلبری به غایت خوبی رسیده ای

منعم مکن زعشق وی ای مفتی زمان

معذور دارمت که تواورا ندیده ای

آن سرزنش که کردتورا دوست حافظا

بیش از گلیم خویش مگر پاکشیده ای؟


[ سه شنبه ۸ بهمن۱۳۹۲ ] [ 19:6 ] [ زهرا ]

[ ]

یه روزایی از زندگی خالیه 

یه روزایی حال دل من بده

گمون می کنم توسایه ی تنهایی هام

خداسایه شواز دلم خط زده

من از توچه راحت گذر می کنم 

غبار فراموشی روقلبمه

گذر می کنم از نگاه توکه 

یه عمره برای دلم مرهمه

تواما تواین لحظه های غریب 

من گمشده توشبو یادته

کمک می کنی این راه روشن بشه

 به نوری که هر لحظه همراهته

تومهمونی تو منم دعوتم

یه سفره که سرشار از رحمته 

کنارتو لبریز آرامشم

می دونم که این سفره بی منته

نگاها همه رو به سوی تو إ

که مثل همیشه سخاوت کنی

دلم رودوباره به تومیسپارم

 دعا می کنم تااجابت کنی


[ پنجشنبه ۳ بهمن۱۳۹۲ ] [ 21:6 ] [ زهرا ]

[ ]

همه چیز را اشتباه می گیرند

هوس را باعشق

منفعت طلبی رابادوستی

ودیگر هیچ


[ چهارشنبه ۲ بهمن۱۳۹۲ ] [ 20:46 ] [ زهرا ]

[ ]

کم کم دارم میترسم

به نظرم تواین دنیا جزتوخداجونم هیچ دوستی پیدا نمیشه

کسی که نه به خاطر منافعش بلکه به خاطر خودت دوست داشته باشه

کم کم دارم از این دنیا بااین همه سیاهی وحشت میکنم

خیلی احساس غربت می کردم وقتی حس میکردم ازت دورم

خداجونم کمک کن که همه توی هر قدم به تونزدیک تر بشن وبه خاطر اونا من روهم نزدیک کن مهربانم

[ دوشنبه ۳۰ دی۱۳۹۲ ] [ 17:43 ] [ زهرا ]

[ ]

دلنوشته

این روزها خسته تر از خسته ام

دلم هوای تورادارد 

هوای باتوبودن

هوای حرف زدن 

اینقدر حرف درسینه ام تلنبار شده

که نمیدانم کدام رابگویم

آرام وقرار ندارم وکسی جزتومعبودم درکم نمی کند

[ سه شنبه ۲۴ دی۱۳۹۲ ] [ 17:3 ] [ زهرا ]

[ ]

towlcsw9f56uohbfkap.jpg

[ شنبه ۱۴ دی۱۳۹۲ ] [ 20:16 ] [ زهرا ]

[ ]

آنان خاک رابه نظر کیمیا کنند 

آیا بود که گوشه چشمی به ماکنند

دردم نهفته به زطبیبان مدعی 

باشد که از خزانه غیبم دوا کنند 

معشوق چونقاب زرخ در نمی کشد 

هر کس حکایتی به تصور چرا کنند 

چون حسن عاقبت نه به رندی وزاهدیست

آن به که کار خود به عنایت رهاکنند 

بی معرفت مباش که درمن یزید عشق 

اهل نظر معامله با آشنا کنند

حالی درون پرده بسی فتنه می رود

تاآن زمان که پرده برافتد چها کنند

گرسنگ از این حدیث بنالد عجب مدار 

صاحبدلان حکایت دل، خوش ادا کنند 

می خور که صد گناه زاغیار درحجاب 

بهتر زطاعتی که بروی ریا کنند

پیراهنی که آید از او بوی یوسفم

ترسم برادارن غیورش قبا کنند

بگذر به کوی میکده تازمره حضور 

اوقا ت خود زبهر توصرف دعا کنند 

پنهان زحاسدان به خودم خوان که منعمان 

خیرنهان برای رضای خدا کنند

حافظ دوام وصل میسر نمی شود

شاهان کم التفات به حال گدا کنند

[ دوشنبه ۹ دی۱۳۹۲ ] [ 17:13 ] [ زهرا ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید