وخدایی که دراین نزدیکیست...

وخدایی که دراین نزدیکی است:

لای این شب بوها،پای آن کاج بلند

روی آگاهی آب،روی قانون گیاه

من مسلمانم

قبله ام یک گل سرخ

جانمازم چشمه،مهرم نور 

دشت سجاده من

من وضو باتپش پنجره ها می گیرم

در نمازم جریان دارد ماه،جریان دارد طیف

سنگ از پشت نمازم پیداست:

همه ذرات نمازم متبلور شده است

من نمازم را وقتی می خوانم 

که اذانش راباد گفته باشد سر گلدسته سرو

من نمازم راپی تکبیرةالاحرام علف می خوانم

پی قدقامت موج

کعبه ام برلب آب

کعبه ام زیر اقاقی هاست

کعبه ام مثل نسیم،می رود باغ به باغ،می رود شهر به شهر

حجرالاسودمن روشنی باغچه است

[ چهارشنبه ۸ آذر۱۳۹۱ ] [ 18:49 ] [ زهرا ]

[ ]

تاخدافاصله ای نیست بیا...


تاخدافاصله ای نيست بياباهم ازپيچ وخم سبزگياه تاته پنجره بالا برويم وببينيم خداپشت اين

 پنجره لحظه ای کاشته است!تاخدافاصله ای نيست بياباهم ازغربت اين نادانی سوی انديشه

 ادراک افق مثل يک مرغ غريب لحظه ای پربزنيم کاش مي شدهمه ی سطح ،پرازروزن

 دل،بسترسبز علف های مهاجر می شدياهمان فهم عجيب گل سرخ، ياهمين پنجره ی

گردغروب،تامراباتوازاين سادگی مبهم ترس ببرد،تاخودآرامش احساس پرازفهم وصال!

تاخدافاصله ای بوداگرمن چه ميدانستم که اقاقی زيباست؟!يااگربود که من لای اوراق پرازسجده

برگ رمزتسبيح!نمی نوشيدم!وازآن رويش مرطوب شعورمن وتو دردل گرم وپرازشور اميد

خطی ازعشق نميفهميدم! من به پرواز خدا؛دردل من؛دردل تومثل هرصبح پرازآيه نور؛بارها!

معتقدم...

[ چهارشنبه ۸ آذر۱۳۹۱ ] [ 18:35 ] [ زهرا ]

[ ]

نظر

لطفا نظربدهید

[ شنبه ۱۷ اردیبهشت۱۳۹۰ ] [ 19:45 ] [ زهرا ]

[ ]

اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است
دنیا برای از تو سرودن مرا کم است
اکسیر من نه اینکه مرا شعر تازه نیست
من از تو می نویسم و این کیمیا کم است
گاهی تو را کنار خود احساس می کنم
اما چقدر دل خوشی خواب ها کم است
خون هر آن غزل که نگفتم بپای توست
آیا هنوز آمدنت را بها کم است
بها کم است
سرشارم از خیال ولی این کفاف نیست
در شعر من حقیقت یک ماجرا کم است

 

♫♫♫♫♫♫

 

اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است
دنیا برای از تو سرودن مرا کم است
اکسیر من نه اینکه مرا شعر تازه نیست
من از تو می نویسم و این کیمیا کم است

 

[ چهارشنبه ۸ مهر۱۳۹۴ ] [ 12:46 ] [ زهرا ]

[ ]

لبریز حقایق

زرد است که لبریز حقایق شده است

تلخ است که بادرد موافق شده است

عاشق نشدی وگرنه میفهمیدی

پاییز بهاریست که عاشق شده است 

[ چهارشنبه ۸ مهر۱۳۹۴ ] [ 12:42 ] [ زهرا ]

[ ]

خداونداااااااااااااااااااا

خداوندا!!

تومیدانی که انسان بودن وماندن دراین دنیاچه دشوار است

برای آنکس که انسان است واز احساس سرشار است

                                                                         دکتر علی شریعتی

[ سه شنبه ۲۹ بهمن۱۳۹۲ ] [ 16:6 ] [ زهرا ]

[ ]

کافر اگر عاشق شود...

ازکفرمن تادین تو

راهی به جز تردید نیست

دلخوش به فانوسم مکن 

اینجامگر خورشید نیست

باحس ویرانی بیا

تابشکند دیوار من

چیزی نگفتن بهتر از 

تکرا طوطی وار من

بی جستجو دیوانه وار

از جنس عادت می شود

حتی عبادت بی عمل 

محوسعادت می شود

باعشق ان سوی خطر 

جایی برای ترس نیست

درانتهای موعظه

دیگر مجال درس نیست

کافر اگرعاشق شود 

بی پرده مؤمن می شود

چیزی شبیه معجزه 

باعشق ممکن می شود

[ دوشنبه ۲۸ بهمن۱۳۹۲ ] [ 18:53 ] [ زهرا ]

[ ]

عمریست پادشاها کز می تهیست جامم

اینک زبنده دعوی وز محتسب گواهی

[ جمعه ۲۵ بهمن۱۳۹۲ ] [ 17:12 ] [ زهرا ]

[ ]

معاشران گره اززلف یاربازکنید

شبی خوشست بدین قصه اش دراز کنید

حضورخلوت انس است ودوستان جمعند

وان یکاد بخوانید ودر فراز کنید 

رباب وچنگ ببانگ بلند می گویند

که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید

بجان دوست که غم پرده بر شماندرد

گر اعتمادبر الطاف کارساز کنید

میان عاشق ومعشوق فرق بسیار است

چویار ناز نماید شما نیاز کنید

نخست موعظه پیر مجلس این حرفست

که ازمصاحب ناجنس احتراز کنید

هرآنکسی که دراین حلقه نیست زنده به عشق

براونمرده به فتوی من نماز کنید

اگر طلب کند انعامی از شما حافظ

حوالتش به لب یار دلنواز کنید

[ جمعه ۲۵ بهمن۱۳۹۲ ] [ 0:4 ] [ زهرا ]

[ ]

دلم هوای تورا دارد آقاجون

[ پنجشنبه ۲۴ بهمن۱۳۹۲ ] [ 23:31 ] [ زهرا ]

[ ]

پروردگارم مهربانی وآرامش ام را از تووام گرفته ام

ممنونم که مرا سرشار ازمهر وآرامش کردی

[ یکشنبه ۲۰ بهمن۱۳۹۲ ] [ 19:34 ] [ زهرا ]

[ ]

گاهی فقط...

گاهی فقط باید به صدای قلبت گوش کنی

نه استدلالهای گمراه کننده دیگران

گاهی فقط باید به چشم آدمها نگاه کرد تابه درونشان پی برد

نه به حرفهای آنها

گاهی فقط باید به عقلت بها بدهی

نه به احساساتت

نگاه کن که درهرلحظه باید چه کنی تادرست باشد آن لحظه ای است که باید به باطن وقایع توجه 

کنی ونباید ظاهر بین باشی

[ جمعه ۱۸ بهمن۱۳۹۲ ] [ 17:40 ] [ زهرا ]

[ ]

به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند

که تودربرون چه کردی که درون کعبه آیی

[ سه شنبه ۱۵ بهمن۱۳۹۲ ] [ 11:48 ] [ زهرا ]

[ ]

یه جمله طنز اما نشان دهنده واقعیت

زندگی از تو الگومیگیره:


ز:زاویه نگاهت،ن:نوای کلامت،د:دنیای آروم قلبت،گ:گرمی محبتت،ی:یارو سرکاری بابا!

[ سه شنبه ۱۵ بهمن۱۳۹۲ ] [ 11:39 ] [ زهرا ]

[ ]

حرفهایی ازجنس دلتنگی

دلتنگم خداجون برای تو

میشه منوهم مثل بنده هاب خوبت بپذیری؟

میشه مثل بنده های خوبت دلموازیادخودت تنها خودت پرکنی؟

میشه ازاین به بعد تنهادغدغه زندگیم باشی؟

مهربانم

آرامش قلبم

همه کسم

دیگه نزار دستم از دستت جدابشه 

[ سه شنبه ۸ بهمن۱۳۹۲ ] [ 19:21 ] [ زهرا ]

[ ]

ازمن جدا مشو که توام نور دیده ای

آرام جان ومونس قلب رمیده ای

از دامن تودست ندارند عاشقان

پیراهن صبوری ایشان دریده ای

ازچشم بخت خویش مبادت گزند ازآنک

دردلبری به غایت خوبی رسیده ای

منعم مکن زعشق وی ای مفتی زمان

معذور دارمت که تواورا ندیده ای

آن سرزنش که کردتورا دوست حافظا

بیش از گلیم خویش مگر پاکشیده ای؟


[ سه شنبه ۸ بهمن۱۳۹۲ ] [ 19:6 ] [ زهرا ]

[ ]

یه روزایی از زندگی خالیه 

یه روزایی حال دل من بده

گمون می کنم توسایه ی تنهایی هام

خداسایه شواز دلم خط زده

من از توچه راحت گذر می کنم 

غبار فراموشی روقلبمه

گذر می کنم از نگاه توکه 

یه عمره برای دلم مرهمه

تواما تواین لحظه های غریب 

من گمشده توشبو یادته

کمک می کنی این راه روشن بشه

 به نوری که هر لحظه همراهته

تومهمونی تو منم دعوتم

یه سفره که سرشار از رحمته 

کنارتو لبریز آرامشم

می دونم که این سفره بی منته

نگاها همه رو به سوی تو إ

که مثل همیشه سخاوت کنی

دلم رودوباره به تومیسپارم

 دعا می کنم تااجابت کنی


[ پنجشنبه ۳ بهمن۱۳۹۲ ] [ 21:6 ] [ زهرا ]

[ ]

همه چیز را اشتباه می گیرند

هوس را باعشق

منفعت طلبی رابادوستی

ودیگر هیچ


[ چهارشنبه ۲ بهمن۱۳۹۲ ] [ 20:46 ] [ زهرا ]

[ ]

کم کم دارم میترسم

به نظرم تواین دنیا جزتوخداجونم هیچ دوستی پیدا نمیشه

کسی که نه به خاطر منافعش بلکه به خاطر خودت دوست داشته باشه

کم کم دارم از این دنیا بااین همه سیاهی وحشت میکنم

خیلی احساس غربت می کردم وقتی حس میکردم ازت دورم

خداجونم کمک کن که همه توی هر قدم به تونزدیک تر بشن وبه خاطر اونا من روهم نزدیک کن مهربانم

[ دوشنبه ۳۰ دی۱۳۹۲ ] [ 17:43 ] [ زهرا ]

[ ]

دلنوشته

این روزها خسته تر از خسته ام

دلم هوای تورادارد 

هوای باتوبودن

هوای حرف زدن 

اینقدر حرف درسینه ام تلنبار شده

که نمیدانم کدام رابگویم

آرام وقرار ندارم وکسی جزتومعبودم درکم نمی کند

[ سه شنبه ۲۴ دی۱۳۹۲ ] [ 17:3 ] [ زهرا ]

[ ]

towlcsw9f56uohbfkap.jpg

[ شنبه ۱۴ دی۱۳۹۲ ] [ 20:16 ] [ زهرا ]

[ ]

آنان خاک رابه نظر کیمیا کنند 

آیا بود که گوشه چشمی به ماکنند

دردم نهفته به زطبیبان مدعی 

باشد که از خزانه غیبم دوا کنند 

معشوق چونقاب زرخ در نمی کشد 

هر کس حکایتی به تصور چرا کنند 

چون حسن عاقبت نه به رندی وزاهدیست

آن به که کار خود به عنایت رهاکنند 

بی معرفت مباش که درمن یزید عشق 

اهل نظر معامله با آشنا کنند

حالی درون پرده بسی فتنه می رود

تاآن زمان که پرده برافتد چها کنند

گرسنگ از این حدیث بنالد عجب مدار 

صاحبدلان حکایت دل، خوش ادا کنند 

می خور که صد گناه زاغیار درحجاب 

بهتر زطاعتی که بروی ریا کنند

پیراهنی که آید از او بوی یوسفم

ترسم برادارن غیورش قبا کنند

بگذر به کوی میکده تازمره حضور 

اوقا ت خود زبهر توصرف دعا کنند 

پنهان زحاسدان به خودم خوان که منعمان 

خیرنهان برای رضای خدا کنند

حافظ دوام وصل میسر نمی شود

شاهان کم التفات به حال گدا کنند

[ دوشنبه ۹ دی۱۳۹۲ ] [ 17:13 ] [ زهرا ]

[ ]

دوش پنهان گفت بامن پنهان کاردانی تیز هوش

وزشماپنهان نشاید کرد سر می فروش

گفت آسان گیر برخود کارها کز روی طبع

سخت می گردد جهان برمردمان سخت کوش

وانگهم در داد جامی کزفروغش برفلک

زهره دررقص آمد وبربط زنان می گفت نوش

بادل خونین لب خندان بیاور همچو جام 

نی گرت زخمی رسد آیی چوچنگ اندر خروش

تانگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی

گوش نامحرم ندارد جای پیغام سروش

گوش کن پند ای پسر وزبهر دنیا غم مخور

گفتمت چون در حدیثی گرتوانی داشت هوش

درحریم عشق نتوان زد دم از گفت وشنید

زانکه آنجا جمله اعضا چشم باید بود وگوش

بربساط نکته دانان خود فروشی شرط نیست

سخن دانسته دان ای مردعاقل یاخموش

ساقیا می ده که رندیهای حافظ فهم کرد

آصف صاحب قران جرم بخش عیب پوش


[ دوشنبه ۹ دی۱۳۹۲ ] [ 17:2 ] [ زهرا ]

[ ]

تولدم مبارک

پروردگارم امروز باشکوه ترین روز هستی است

روزی که تو زندگی رابه من هدیه دادی

وحالا در19سالگی ودرابتدای جوانی هستم

میخواهم بنده خوبی باشم 

هرچند درگذشته خوب نبودم 

ولی از امروز میخواهم بهتر از روزهای قبل باشم

طوریکه حداقل یک قدم به تو نزدیکترشوم

پروردگارم ممنونم که به من نعمت زندگی رابخشید

امیدوارم که کفران نعمت نکنم

[ جمعه ۲۲ آذر۱۳۹۲ ] [ 17:0 ] [ زهرا ]

[ ]

تولد،تولد تولدم مبارک مبارک مبارک تولدم مبارک

[ جمعه ۲۲ آذر۱۳۹۲ ] [ 16:46 ] [ زهرا ]

[ ]

پروردگارم

دلم گرفته میخام که گریه کنم ولی نمیتونم

میخام که آروم باشم ولی نمی تونم

میخام که قوی باشم ولی ...

میخام باتو باشم واین تنها کاریه که می تونم انجام بدم

خداجون بنده پرگناهت بازم اومده

 نکنه ردش کنی 

که آخرین وتنهاامیدش تویی

[ پنجشنبه ۱۴ آذر۱۳۹۲ ] [ 17:19 ] [ زهرا ]

[ ]

پروردگارم!

 درست وقتی که داشتم سقوط میکردم نجاتم دادی

 وقتی که فکر می کردم تنهام باهام بودی 

 وقتی که فکر می کردم منونمی بخشی نه تنها آرومم کردی بلکه کمکم کردی برگردم

ودرست وقتی که نزدیک بود آبروم بریزه بازم بدی هاموپوشوندی

ومن فقط سرم رابه نشانه شرمندگی پایین می اندازم 

توبا من چنان رفتار می کنی که گویی خیلی پاکم درحالیکه خودم ار خودم خبردارم که اینگونه نیستم

نمی دانم دربرابر لطفهایت چه بگویم تنها می گویم ممنونم پروردگارم!

[ دوشنبه ۱۱ آذر۱۳۹۲ ] [ 11:58 ] [ زهرا ]

[ ]

دلم می خواهد رهاشوم ازهمه دلبستگی ها

خداجون کمکم کن

[ پنجشنبه ۷ آذر۱۳۹۲ ] [ 21:11 ] [ زهرا ]

[ ]

[ دوشنبه ۲۹ مهر۱۳۹۲ ] [ 23:12 ] [ زهرا ]

[ ]

[ دوشنبه ۲۹ مهر۱۳۹۲ ] [ 23:11 ] [ زهرا ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید